Systemhouse : TOEGELATEN EXPORTEUR

We zijn erg trots om te kunnen aankondigen dat Systemhouse door de Europese Unie werd geaccrediteerd als 'toegelaten exporteur'. We hebben hiervoor een uniek douane autorisatienummer gekregen: BE 2343.

Dit betekend onder andere dat vanaf vandaag Systemhouse niet langer verplicht is om een document op te stellen om de oorsprong van haar goederen aan te tonen. De douane in elk land zal aan de hand van het unieke autorisatienummer automatisch weten dat Systemhouse een toegelaten exporteur is en erkent daarom onmiddellijk de Europese oorsprong van de goederen. Dit resulteert in een vereenvoudiging van de documentenstroom wat gunstig is voor alle betrokken partijen. 

eu